Mesafeli Satış Sözleşmesi

 MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 MADDE 1- TARAFLAR
 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), bir tarafta Denizköşkler Mahallesi, Muhtar Kazım Caddesi No:45 34315 Avcılar / İstanbul adresinde 0212 509 66 06 0212 694 88 66 telefonunda mukim ABM Mühendislik (SATICI  olarak anılacaktır) ile diğer tarafta SATICIya  ait aşağıda belirtilen web sitesi üzerinde tanımlı talimatları takip ederek ürün satın alacak gerçek ve/veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.
 
MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
 
SATICI  , Websitesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan mesafeli satış işleminden ibarettir. İşbu Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”)  ile ilgili sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.
İşbu Sözleşmenin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme´nin konusu, Müşteri’nin, SATICI  ´ya ait  elektronik ortamda SATICI´ya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik olarak fiyat, ödeme, özellik, teslimat v.b. bilgilerini inceleyerek siparişini yaptığı aşağıda temel nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.
MÜŞTERİ, SATICI’nın unvan ve iletişim bilgilerini, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları,  olası ek masraflar, olası ilave maliyetler, teknik koruma önlemleri dâhil olmak ama bunlarla sınırlı olmamak üzere. Satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı ve bu hakkın kullanılma ve kaybedilme şartları, süresi, usulü ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve iletişim bilgileri konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda okuyarak teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, elektronik ortamda verdiği siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiğini bildiğini kabul ve beyan eder.
Web Sitesi´nde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu Sözleşme´nin ayrılmaz parçalarıdır. SATICI´nın, Web Sitesi üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere SATICI tarafından satışa sunulan ürünler MÜŞTERİ tarafından bedeli ödendikten sonra, SATICI´nın stok durumunun müsait olması halinde yani Sözleşme´nin SATICI´ya yüklediği malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması durumunda taahhüt edilen sürede malın MÜŞTERİ´ye aşağıda teslimat koşullarında yer aldığı şekilde SATICI adına ayıpsız olarak teslim edilecektir. SATICI, Web Sitesi´nde belirtilen ticari koşulları önceden bildirme yükümlülüğü olmaksızın zaman zaman tek taraflı takdir yetkisine dayanarak değiştirme yetkisine sahiptir. Bu değişiklikler ileriye dönük hüküm ifade etmekte olup, bu ticari koşulların yeni bir metninin web sitesinde yayınlanmasından önce yapılan işlemler için geçerli değildir. Bu nedenle Web Sitesi´nin tüm kullanıcılarının, bir işlemi ifa zamanında geçerli ticari koşulların bir kopyasını gelecekte başvurmak üzere basması ve/veya başka biçimde sürekli bir şekilde kaydetmesi ve 3 yıl boyunca saklaması önerilmektedir.
 
MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ
 
Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dâhil satış bedeli ve teslimat bilgileri sipariş ekranında gözüktüğü gibidir.
Ödeme Şekli Kredi Kartı Vadeli satışlar ancak Bankalara ait kredi kartları ile yapılması halinde geçerlidir. Vadeli satışların bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, MÜŞTERİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve MÜŞTERİ arasındaki Kredi Kartı Sözleşmesi kapsamında uygulanacağına vakıf olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle stokta olmaması veya Hakem Heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedür uygulanacak olup prosedür şu şekilde ilerleyecektir: MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka MÜŞTERİ´ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşteri’nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşteri’nin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği MÜŞTERİ´ye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince MÜŞTERİ´ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade,  SATICI´nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 


MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ


Sözleşme MÜŞTERİ tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Müşteri’nin SATICI´dan satın almış olduğu Mal/Hizmet´ in MÜŞTERİ´ ye teslimi ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Müşteri’nin sipariş formunda ve SATICI web sitesinde MÜŞTERİ tarafından özel olarak belirlenen adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir. Malın MÜŞTERİ’ye teslimi siparişin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) günü geçemez.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI


Mal/Hizmet ´in teslimat masrafları SATICI´ya aittir ve bu tutar sipariş toplam tutarına dâhildir. Teslimat, SATICI tarafından kargo aracılığı ile ve/veya SATICI´nın tayin ettiği Yetkili Servisi aracılığı ile kargo ve/veya nakliye yolu ile Müşteri’nin Web Sitesi´nde belirttiği teslimat adresine yapılacaktır. Teslimat anında Müşteri’nin adresinde bizzat bulunması gerekmektedir aksi takdirde KARGO firması ve/veya SATICI müşteri yetkilisi MÜŞTERİ ile koordinasyonun kurulmasını sağlayacaktır. MÜŞTERİ yazılı olarak malın teslim edilmesi için üçüncü bir kişiyi yetkilendirdiğini SATICI’ya bildirerek malın adı-soyadı, T.C. Kimlik numarası açıkça belirtilen bu kişiye teslim edilmesini isteyebilir. Bu koordinasyon sonucunda halen MÜŞTERİ adresine, Müşteri’den kaynaklı olarak teslimat gerçekleştirilememesi durumunda SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, MÜŞTERİ´den kaynaklı olarak ikinci seferde dahi teslimatın yapılamaması durumunda kargonun kargo şirketi ve/veya SATICI Yetkili Servisi’nde beklemiş olmasından dolayı Müşteri’nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar da MÜŞTERİ´ye aittir ve MÜŞTERİ geç ifa ’ya dayanarak SATICI’dan herhangi bir hak talep edemez.  Malın teslimatı SATICI’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI Mal/Hizmeti, MÜŞTERİ tarafından verilen Mal/Hizmet siparişinin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) işgünü içinde teslim eder ve bu süre içinde bildirimle ek 20 (yirmi) iş günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle MÜŞTERİ tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Mal/Hizmet ‘in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
MADDE 6 - MÜŞTERİNIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 
MÜŞTERİ, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimat ve Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’nin 5. Maddesi kapsamındaki tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini ve ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce elektronik ortamda gerekli sarih teyidi verdiğini beyan eder. MÜŞTERİ Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilir. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme´yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ile Yönetmeliğin 5. Maddesi kapsamındaki tüm ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve verilen siparişin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini teyit etmiş olur.
Müşteri’nin, Sözleşme konusu Mal/Hizmet´i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti teslimatı gerçekleştiren kargo şirketinden ve/veya SATICI  Yetkili Servisi´nden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. SATICI’nın zarardan sorumluluğu MÜŞTERİ’ye veya işbu Sözleşme’nin 5. Maddesinde belirtilen MÜŞTERİ tarafından yetkilendirilecek üçüncü kişiye malı teslim etmesiyle son bulur. MÜŞTERİ tarafından kargo şirketi görevlisi ve/veya SATICI  Yetkili Servisi´nden teslim alınan Mal/Hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet´in sorumluluğu ve hasarlar MÜŞTERİ´ye aittir. Mal/Hizmet´in tesliminden sonra MÜŞTERİ´ye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI´ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet´i 3 (üç) gün içinde SATICI´ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri MÜŞTERİ´ye aittir. MÜŞTERİ Mal/Hizmet´i herhangi bir keşif yapılmadan satın aldığını kabul beyan eder. MÜŞTERİ, SATICI ve/veya SATICI  Yetkili Servisi tarafından ürün teslimi ile birlikte Ürün´ün çalıştırılacağı alanda keşif yapılacağını, keşif sonrası satılan Mal/Hizmet´in uygun bulunmamasına rağmen Müşteri’nin kabulü halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. MÜŞTERİ, satın almış olduğu Mal/Hizmet SATICI  Yetkili Servisleri eliyle montajının yapılması halinde garanti kapsamında olacağını kabul eder.
 
MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


SATICI, Sözleşme konusu Mal/Hizmet´in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile MÜŞTERİ´ye teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ´ye mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Bununla birlikte bu Web Sitesi SATICI´nın işlettiği bir sistem olduğu ve sürecin daha hızlı işlemesi amacıyla teslimat adresine yakınlık, v.b. kriterler nedeniyle satın alınan ürünü SATICI  Yetkili Servisi veya kargo şirketi aracılığıyla da MÜŞTERİ´ye teslim ettirebilir. Bu tür durumlarda fatura SATICI  tarafından düzenlenerek muteber bir tebliğ usulü ile birlikte (kargo veya iadeli taahütlü posta) MÜŞTERİ´ye teslim edilecektir. SATICI  Yetkili Servisi’nin bu faturadan doğan alacaklarını SATICI’ya temlik etmesi nedeniyle fatura SATICI  Yetkili Servis tarafından düzenlense bile, Müşteri’nin baştan SATICI´ya yaptığı ödeme hukuken geçerli olup, bu faturaya istinaden ayrıca bir ödeme yapmasına gerek yoktur. MÜŞTERİ bu işleyişe şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

Sözleşme konusu Mal/Hizmet, MÜŞTERİ´den başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
İşbu Sözleşmede yer alan kampanyalı ürün ya da hizmete ilişkin olarak  MÜŞTERİ´ye sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerlidir. Bu sürenin bitiminden sonra SATICI, işbu Sözleşmede verilen kampanyaya ilişkin bilgi ve vaatlerle bağlı değildir. İşbu Sözleşmede yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak MÜŞTERİ´ye sunulan tüm bilgiler ve vaatler SATICI´nın stok durumu ile sınırlıdır.
İşbu Sözleşme uyarınca satın alınan ürün ya da hizmete ilişkin olarak MÜŞTERİ tarafından SATICI´ya temin edilen tüm kişisel bilgiler gizli bilgi kapsamında değerlendirilecek olup, SATICI işbu gizli bilgi niteliğindeki bilgileri hizmetin ifası için gerekli olduğu takdirde SATICI YETKİLİ SERVİSLERİ ve/veya diğer üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
 
MADDE 8 CAYMA HAKKI
 
MÜŞTERİ cayma hakkı ile ilgili olarak bilgilendirildiğini kabul eder. SATICI, Müşteri’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI´ya tebliğ tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde masraflarla beraber tüm aldığı ödemeleri tek seferde MÜŞTERİ’ye iade edeceğini taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler SATICI´ya ait ve yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Cayma hakkının kullanılması için yasal süre içerisinde SATICI´ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.
Cayma hakkının kullanılması halinde: a) MÜŞTERİ´ye veya onun bildirdiği üçüncü kişiye teslim edilen ürünün Müşteri’nin cayma bildirimini yaptığı tarihten itibaren 10 gün içinde SATICI’ya iade edilmesi zorunludur. Aksi ayrıca belirtilmediği sürece, Malı  b)  Yasal süre içerisinde iade edilecek ürünlerin orjinal ambalajının açılmamış/ bozulmamış, montajının yapılmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Ayrıca ürünün içinden çıkan tüm döküman ve tüm aksesuarların da iadesi ürün ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak yapılmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, monte edilmiş/ kurulmuş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu şekilde gönderilen ürünler SATICI tarafından kabul edilmeyecek ve bedel iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler  ve cayma hakkı süresi sona ermeden önce MÜŞTERİ onayı ile ifasına başlanan işler ve Yönetmeliğin 15. Maddesinde belirtilen istisnalar için cayma hakkı kullanılamaz. İade işlemlerinin yapılabilmesi için 3. kişiye veya MÜŞTERİ´ye teslim edilen ürünün SATICI´nın görevlendirdiği yetkili servis tarafından kullanılıp kullanılmadığı, ambalajının bozulup bozulmadığı, v.b. durumunun kontrol edilip bir tutanak ile teslim alınması ve bu tutanak ile Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca MÜŞTERİ´ye gönderilmiş olan iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra fatura aslının ürün ile birlikte iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli MÜŞTERİ´ye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
 
MADDE 9 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
 
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri b) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak belirlenen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mallara ilişkin sözleşmeler c) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, d) Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler e)Tesliminden sonra ambalaj, mühür, oaket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, f) Doğası gereği başka ürünlerle karışan ve ayrıştırılamayan mallara ilişkin sözleşmeler, g) Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler h) Abonelik sözleşmesi kapsamında saplananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler  i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 


MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ


İşbu Sözleşme´nin uygulanmasında MÜŞTERİ, ürünler ile ilgili şikâyet ve itirazları konusunda başvuruları, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı´nın her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Bu parasal sınırın altında kalan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti´nin vereceği kararlar tarafları bağlar ve İcra ve İflas Kanunu´nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Bu parasal sınırın üzerinde kalan uyuşmazlıklarda ise SATICI´nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 11 - MAL/HİZMETİN FİYATI
 Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve MÜŞTERİye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.MÜŞTERİ, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan bedel dışında herhangi bir ilave bedel vuku bulabileceğini ve bu husus ile ilgili onayının ve bilgisinin olduğunu kabul ve beyan eder.
 
MADDE 11 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
 
MÜŞTERİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ´den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi 
 
MADDE 13 – YÜRÜRLÜK


13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve MÜŞTERİ tarafından onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.