IŞKIN HAVA TEMİZLEME CİHAZI

SOĞUK KATALİZÖR FİLTRE


Bu filtre ayrıştırma & katalize etme işlemi için ultraviole ışınına, yüksek sıcaklığa ya da yüksek basınca ihtiyaç duymaz. Soğuk katalizatörün ana bileşenleri aynı

zamanda gıda ve eczacılık sektörlerinde de kullanılır.Zehirli, yanıcı, parlayıcı ve aşındırıcı özelliği mevcut değildir. Ortam sıcaklık şartlarında formaldehid, benzen,

ksilen, tüm uçucu organik bileşikler ve diğer zararlı gazları ortadan kaldırır. Bu reaksiyon su ve karbondioksit açığa çıkarır. Bu durum ikinci bir kirlilik üretmez.

Sağlıklı bir oda için uygun, güvenli ve çevre dostu, ileri teknoloji ürünüdür. Soğuk katalizörün kendisi doğrudan reaksiyona dahil değildir. Bu sebeple soğuk

katalizör dışarıdan gelen bir hasar olmadan beş yıl süreyle yok olmaz değişme uğamaz.