Bu filtre ayrıştırma & katalize etme işlemi için ultraviyole ışınına, yüksek sıcaklığa ya da yüksek basınca ihtiyaç duymaz. Soğuk katalizörün ana bileşenleri aynı zamanda gıda ve eczacılık sektörlerinde de kullanılır. Zehirli, yanıcı, parlayıcı ve aşındırıcı özelliği mevcut değildir. Ortam sıcaklık şartlarında formaldehit, benzen, ksilen, tüm uçucu organik bileşikler ve diğer zararlı gazları ortadan kaldırır. Bu reaksiyon su ve karbondioksit açığa çıkarır. Bu durum ikinci bir kirlilik üretmez.

Sağlıklı bir oda için uygun, güvenli ve çevre dostu, ileri teknoloji ürünüdür. Soğuk katalizörün kendisi doğrudan reaksiyona dahil değildir. Bu sebeple soğuk katalizör dışarıdan gelen bir hasar olmadan beş yıl süreyle yok olmaz değişme uğramaz.